لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب * فرمت فایل : Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه :۱۹   بخشی از متن مقاله انواع دیودهای قدرت در حالت ایده آل دیود نباید هیچ زمانی بازیابی معكوسی داشته باشد كه هزینه ساخت دیود را افزایش می دهد . در بسیاری از كاربردهای اثرات زمان بازیابی معكوس چندان اهمیت ندارند و می توان از دیود از دیودهای ارزان استفاده كرد . بسته به مشخصه های بازیابی و روشهای ساخت ، دیودهای قدرت را به سه گروه می توان تقسیم كرد . مشخصه ها و محدودیت های عملی هر گروه كاربردشان را مشخص می كند . دیودهای استاندارد یا همه منظوره دیودهای بازیابی سریع دیودهای شاتكی دیودهای همه منظوره دیودهای یكسو كننده همه منظوره زمان بازیابی معكوس نسبتاً زیادی دارند كه در حدودs μ 25 است و در كاربردهای سرعت پایین بكار می روند كه زمان بازیابی چندان اهمیتی ندارد (برای مثال در یكسو كننده ها و مبدلهای دیودی در كاربردهای فركانس رودی كم تا ۱KHz ومبدلهای كموتاسیون خط )  .محدوده جریان این دیودها از كمتر از یك آمپر تا چند هزار آمپر …

دانلود تحقیق کامل درباره دیودهای قدرت در سایت DOCZ.ir


لینک منبع و پست :دانلود تحقیق کامل درباره دیودهای قدرت
http://docz.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%aa%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%82%d8%af%d8%b1%d8%aa/